Veiligheid en gezondheid

Veiligheid en gezondheid van onze eigen medewerkers, ingehuurde medewerkers als ook die van onze bezoekers hebben de hoogste prioriteit. Wij hechten daarom een grote waarde aan het actief meedoen in het vorm geven van onze veiligheidscultuur. De 7 basisregels die EECV hanteert zijn:

  1. Bij ons heeft Veiligheid en Gezondheid eerste prioriteit
  2. Wij gebruiken altijd onze voorgeschreven persoonlijke beschermingsmiddelen
  3. Wij zorgen voor een schone en opgeruimde werkplek
  4. Wij gebruiken machines en gereedschappen op de juiste manier
  5. Wij beschermen onze installaties en gebouwen tegen brand
  6. Wij voeren alleen werkzaamheden uit aan/op veilig gestelde installaties
  7. Wij werken nooit onder invloed van drugs of alcohol

Aanwijzingen en instructies van EECV personeel en de portier dienen altijd te worden opgevolgd. Het zonder directe begeleiding van EECV personeel uitvoeren van werkzaamheden op het terrein van EECV is alleen toegestaan wanneer de veiligheidsafspraken betreffende deze werkzaamheden zijn vastgelegd in een veilig werk vergunning.

Algemene milieu- en veiligheidsregels

Hiervoor verwijzen wij u graag naar ons Integraal Management Systeem.
IMS Nederlands (PDF)
IMS English (PDF)
IMS Deutsch (PDF)

Documenten