Veiligheid en gezondheid

Veiligheid en gezondheid van onze eigen medewerkers, ingehuurde medewerkers als ook die van onze bezoekers hebben de hoogste prioriteit. Wij hechten daarom een grote waarde aan het actief meedoen in het vorm geven van onze veiligheidscultuur. De 10 basisregels die EECV hanteert zijn:

  1. Wij hebben veiligheid en gezondheid als eerste prioriteit
  2. Wij geven het juiste voorbeeld aan elkaar
  3. Wij nemen onze verantwoordelijkheid
  4. Wij spreken elkaar aan op gedrag
  5. Wij melden ongevallen en bijna-ongevallen
  6. Wij gebruiken de juiste PBM
  7. Wij werken volgens de procedures en instructies
  8. Wij zorgen voor een opgeruimde werkplek
  9. Wij gaan zorgvuldig om met onze middelen
  10. Wij werken niet onder invloed van alcohol en/of drugs

Aanwijzingen en instructies van EECV personeel en de portier dienen altijd te worden opgevolgd. Het zonder directe begeleiding van EECV personeel uitvoeren van werkzaamheden op het terrein van EECV is alleen toegestaan wanneer de veiligheidsafspraken betreffende deze werkzaamheden zijn vastgelegd in een veilig werk vergunning.

Algemene milieu- en veiligheidsregels

Hiervoor verwijzen wij u graag naar ons Integraal Management Systeem.
IMS Nederlands (PDF)
IMS English (PDF)
IMS Deutsch (PDF)

Veiligheidsboekje

Documenten