Wie zijn wij?

Ertsoverslagbedrijf Europoort C.V. (EECV) is het grootste en één van de modernste overslagbedrijven van massagoed in Europa. EECV is eigendom van de Duitse staalindustrie (thyssenkrupp Steel AG en Hüttenwerke Krupp Mannesmann Gmbh) en heeft als doel de aanvoerstromen van de staalindustrie logistiek te optimaliseren. Op jaarbasis wordt ca. 24 miljoen ton ijzererts en kolen overgeslagen ten behoeve van ijzer- en staalbereiding. Met haar terrein van ongeveer 100 hectare in het Europoortgebied van de Rotterdamse haven ligt EECV gunstig voor haar Duitse afnemers in het Ruhrgebied. Afvoer vindt voornamelijk plaats via de binnenvaart. Vanwege een goede ontsluiting aan het spoor worden de massagoederen ook per trein vervoerd.

Daarnaast kan op de locatie van 100 hectare (42 hectare erts en 58 hectare kolen) 3 miljoen ton erts en 1,3 miljoen ton kolen opgeslagen worden. EECV beheert dus niet alleen de overslag voor de staalproducenten aan de Rijn en de Ruhr, maar fungeert tegelijkertijd als hun voorraadterrein. Het opslagterrein wordt begrensd door het Calandkanaal met een 1.100 meter lange zeekade. De kade biedt plaats aan drie zeeschepen met een diepgang tot 23 meter. Aan de zuidkant van de terminal ligt de Dintelhaven met een 900 meter lange kade. Aan deze kade staan drie lichterbeladers voor de binnenvaartschepen. De nauwgezette verlading in duwbakken, welke plaatsvindt via zusterbedrijf thyssenkrupp Veerhaven en over de Rijn naar de hoogovens in Duisburg getransporteerd wordt, waarborgt EECV als belangrijke schakel in de logistieke keten.

Onze geschiedenis

EECV bestaat sinds 1967 en richtte zich in eerste instantie op de overslag van erts. Sinds de inbedrijfstelling van de terminal wordt volcontinu en met gebruikmaking van de modernste technologie, op jaarbasis gemiddeld 24 miljoen ton ijzererts en toeslagstoffen gelost. De lading is afkomstig uit alle delen van de wereld en wordt in diep stekende zeeschepen tot 365 DWT aangevoerd. Na het lossen vindt de lading grotendeels geautomatiseerd zijn weg over de terminal voor op- of overslag. Sinds 2003 is EECV uitgebreid met een kolenterminal welk een jaarlijkse overslagcapaciteit van 8 miljoen ton heeft. Hiermee verzorgt EECV vanuit Europoort ook de levering van kolen aan de hoogovens van thyssenKrupp Steel Europe AG en Hüttenwerke Krupp Mannesmann GmbH en de toeleverende cokesfabrieken. Als bedrijfsvoerder van deze overslagterminal, die gebruik maakt van de meest moderne milieutechnologie, stelt EECV de lossing van zeeschepen, het voorraadbeheer en de belading van kolen in duwbakken veilig.

Realtime

Via deze link naar MarineTraffic kun je real-time zien welke schepen op dit moment bij EECV gelost worden.

Documenten