Certificaten

Een belangrijk instrument om onze missie, visie, strategie en doelen te ondersteunen zijn certificaten. Certificaten zijn bewijsstukken dat EECV voldoet aan nationale en internationale eisen met betrekking tot kwaliteit, milieu, veiligheid en gezondheid alsmede energiemanagement.

EECV heeft de volgende certificaten:  


ISO 9001

ISO 9001 is een internationaal erkende norm op het gebied van kwaliteitsmanagement en geeft richtlijnen waaraan een goed kwaliteitsmanagementsysteem moet voldoen en helpt  EECV om bedrijfsprocessen te beheersen en te verbeteren.


ISO 14001

De norm ISO 14001 specificeert de eisen van een milieumanagementsysteem dat EECV gebruikt om onze milieuprestaties te verbeteren.


ISO 45001

ISO 45001 is de opvolger van de OHSAS 18001 norm en is een hulpmiddel om systematisch invulling te geven aan de wettelijke verplichting voor werkgevers om zorg te dragen voor de veiligheid en gezondheid van werknemers .


ISO 50001

ISO 50001 is een instrument om EECV te ondersteunen bij het energiebeheer en bij het besparen van energie en kosten. De norm biedt richtlijnen voor het systematisch verbeteren van onze  energieprestaties.


ISO 17025

ISO 17025 stelt eisen voor de competentie van test- en kalibratielaboratoria en is de belangrijkste ISO-norm die wordt gebruikt door test- en kalibratielaboratoria. Er zijn veel overeenkomsten met de ISO 9001 maar ISO 17025 is specifieker en rechtstreeks van toepassing op het verbeteren om consistent geldige resultaten te produceren.