Informatie voor onze leveranciers

Op al onze diverse activiteiten en diensten zijn (de laatste editie van) de bepalingen en voorwaarden van toepassing zoals opgenomen in ons terminal handboek.

Wij geven de voorkeur aan leveranciers, die mee willen denken in het volledige proces en die open staan voor samenwerking met als doel optimalisatie, vernieuwing en kostenreductie. Deze potentiële partners dienen de inkoopvoorwaarden van EECV te accepteren en te voldoen aan de compliancy richtlijn van thyssenkrupp middels het ondertekenen van onze Code of Conduct. Wij hechten veel belang aan een transparante werkwijze.

De toepasselijkheid van enig andere voorwaarden is uitgesloten en voor zover nodig worden alle andere voorwaarden hierbij afgewezen. Onze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam.
Onze aansprakelijkheid is altijd beperkt zoals beschreven in onze algemene voorwaarden. Elke overeenkomst met andere voorwaarden dan hierboven genoemd en/ of een verklaring van afstand in verband met het recht van aanspraak op (een van) deze voorwaarden zal nooit leiden tot een verklaring van afstand op het recht aanspraak te maken op bovengenoemd pandrecht en retentierecht of beperking van de aansprakelijkheid.

Omdat wij altijd streven naar inkoopsynergie met onze zuster-werkmaatschappijen, maken wij gebruik van een sourcingsplatform en e-auctions.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen en veiligheid staan hoog in het vaandel. Dat mag men van ons verwachten en dus verwachten wij dit van al onze leveranciers.

We werken veilig of we werken niet! Wij gaan er daarom vanuit dat al onze leveranciers/externen kennis nemen van ons VGWM-reglement voor derden.

De van toepassing zijnde documenten/voorwaarden kunt u onder het kopje 'Documenten' op deze pagina downloaden.