Privacy statement

Privacyverklaring Ertsoverslagbedrijf Europoort C.V.

21 juni 2018

Uw privacy is voor Ertsoverslagbedrijf Europoort CV (EECV) van groot belang.
Wij houden ons dan ook aan de privacywet. Dit betekent dat uw gegevens veilig zijn bij ons en dat wij deze gegevens alleen gebruiken voor het doel waarvoor wij ze bij u hebben gevraagd.
Als u vragen heeft, neem dan contact op met EECV via fg.eecv@thyssenkrupp.com.

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen:
Behoudens een wettelijke verplichting geven wij uw persoonsgegevens niet aan derden.

Beveiliging:
Wij zorgen ervoor dat uw gegevens bij ons goed beveiligd zijn. We passen de beveiliging steeds aan aan de laatste inzichten en letten goed op wat er mis kan gaan.

Opslag gegevens:
Bij een bezoek aan onze terminal wordt u geregistreerd. Hiervoor gebruiken wij uw telefoonnummer, e-mailadres en NAW-gegevens. Dit doen wij op basis van uw toestemming. Wij bewaren deze informatie volgens de wettelijke normen. Deze gegevens worden alleen gebruikt voor het voldoen aan de aan ons gestelde eisen vanuit wetgeving en de International Ship and Port Facility Security Code (ISPS). Bij contact met medewerkers van ons bedrijf worden mogelijk gegevens van u opgeslagen, deze worden alleen gebruikt en bewaard voor het doel waar u ze voor hebt afgegeven (bijv. sollicitatie).

Functionaris voor gegevensbescherming:
Wij hebben een Functionaris Gegevensbescherming aangesteld. Deze persoon is verantwoordelijk voor de privacy binnen onze organisatie. Onze functionaris voor gegevensbescherming is bereikbaar per e-mail op fg.eecv@thyssenkrupp.com

Inzage, wijzigen en verwijderen van uw gegevens:
Als u vragen heeft of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.

U heeft de volgende rechten:

  • uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen
  • inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben
  • het laten corrigeren van fouten
  • het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens
  • intrekken van toestemming
  • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik

Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen. Mogelijk kunnen wij u vragen u te identificeren.

Klacht indienen:
U heeft het recht om een klacht inzake het schenden van uw privacy in te dienen bij onze Functionaris Gegevensbescherming fg.eecv@thyssenkrupp.com of de Autoriteit Persoonsgegevens.

Algemene contactgegevens:
Ertsoverslagbedrijf Europoort C.V.
Markweg 131
3198 NB Europoort